Strona główna ›› Aktualności ›› Stypendium im. dr Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Strona główna

Stypendium im. dr Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował, na rok akademicki 2017/2018 stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
  • wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów, nie mniejszą niż 4,25,
  • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego,
  • posiadają rachunek bankowy w Banku Pekao S.A

Stypendia wypłacane będą w kwocie 600 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Wnioski należy składać do 15 grudnia 2017 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20).

Studenci, którzy już otrzymywali stypendium, mogą ubiegać się o jego przyznanie także w roku bieżącym.

Regulamin

Wniosek

Oświadczenie