Strona główna ›› Aktualności ›› Stypendium Delitissue

Strona główna

Stypendium Delitissue

Z przyjemnością informujemy, że firma Delitissue Sp. z o.o z siedzibą w Ciechanowie ufundowała Stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej.

O Stypendium mogą ubiegać się studenci następujących Wydziałów:

 • Elektrycznego,
 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej,Inżynierii Materiałowej,
 • Inżynierii Produkcji,
 • Inżynierii Środowiska,
 • Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,
 • Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.

którzy w trybie stacjonarnym:

 • ukończyli pierwszy rok studiów,
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich egzaminów (obliczoną zgodnie z Regulaminem Studiów) nie niższą niż 4,25,
 • znają j. angielski w stopniu komunikatywnym (będzie weryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w powiecie ciechanowskim, mławskim, makowskim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim,
 • deklarują chęć kontynuacji nauki na studiach II stopnia,
 • zachowują się w sposób właściwy, zgodny z Regulaminem Studiów.

Stypendia wypłacane będą przez okres trwania studiów począwszy od drugiego roku studiów pierwszego stopnia aż do ukończenia studiów drugiego stopnia.

Stypendium będzie wypłacane jednorazowo na początku roku akademickiego.

Wysokość Stypendium będzie wynosić odpowiednio:

 • 2500 brutto - za semestr na studiach I stopnia
 • 5000 brutto - za semestr na studiach II stopnia
 • 15000 brutto - dodatkowa transza stypendium za uzyskanie tytułu magistra.

Stypendysta bezpośrednio po obronie dyplomu magistra zobowiązuje się do zawarcia z Fundatorem umowy o pracę przez okres 3 lat.

Wnioski należy składać do 8 listopada 2013 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 9.00-13.00.

Regulamin, Umowa oraz Kodeks Etyki Grupy Sofidel dostępne tutaj.

Wniosek dostępny tutaj.