Strona główna ›› Aktualności ›› Stypendium Rodziny Lipińskich

Strona główna

Stypendium Rodziny Lipińskich

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rodziny Lipińskich ufundowała stypendium Rodziny Lipińskich dla studentów Politechniki Warszawskiej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci następujących Wydziałów:

  • Inżynierii Chemicznej i Procesowej (wszystkie kierunki),
  • Inżynierii Materiałowej (wszystkie kierunki),
  • Chemicznego (wszystkie kierunki),
  • Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna)

którzy:

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • dla studentów pierwszego roku – uzyskanie w procesie rekrutacji liczby punktów większej niż P = Min+ (Max-Min) * 60%, gdzie: Min – liczba punktów od której przyjmowano kandydatów , Max- najwyższa liczba uzyskana przez kandydata,
  • dla studentów kolejnych lat - wykazać się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną zgodnie z Regulaminem Studiów) za ostatni rok, nie niższą niż 4,25,
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymania stypendium socjalnego,
  • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w miejscowości poniżej 100 tyś mieszkańców.

Wnioski należy składać do 14 listopada 2014 r. w Biurze Spraw Studenckich, Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20, pok. 210 w godz. 10.00-14.00.

Regulamin Stypendium Rodziny Lipińskich.

Wniosek o przyznanie stypendium Rodziny Lipińskich.