Strona główna ›› Aktualności ›› Stypendium im. dr Mariana Kantona

Strona główna

Stypendium im. dr Mariana Kantona

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
  • wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z całych studiów, obliczonych według zasad Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, nie mniejszą niż 4,25,
  • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego (tj. miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł).

Stypendia wypłacane będą w kwocie 600 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Wnioski należy składać do 28 listopada 2014 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. od 8.00 do 13.00.

Studenci, którzy już otrzymywali stypendium, mogą ubiegać się o jego przyznanie także w roku bieżącym.

Regulamin stypendium im. dr Mariana Kantona do pobrania tutaj.

Wniosek do stypendium im. dr Mariana Kantona do pobrania tutaj.

Oświadczenie do stypendium im. dr Mariana Kantona do pobrania tutaj.