Strona główna ›› Aktualności ›› Stypendium im. dr Mariana Kantona na rok akademicki 2016/2017

Strona główna

Stypendium im. dr Mariana Kantona na rok akademicki 2016/2017

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
  • wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z całych studiów, obliczonych według zasad Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, nie mniejszą niż 4,25,
  • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

Stypendia wypłacane będą w kwocie 600 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Wnioski należy składać do 12 grudnia 2016 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20).

Studenci, którzy już otrzymywali stypendium, mogą ubiegać się o jego przyznanie także w roku bieżącym.

Regulamin

Wniosek

Oświadczenie