Strona główna ›› Aktualności

Strona główna

Aktualności

Zostały przyznane stypendia w ramach programu ATHENS

Stypendia w ramach programu ATHENS zostały przyznane studentom o nr albumów:

Budżet Partycypacyjny PW

Więcej szczegółów tutaj.

Zostały przyznane stypendia im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2018/2019

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

277868

286265

286379

283196

293007

296513

268162

266423

296317

268937

Stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Athens w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 1 ust. 2 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 3/2010 Rektora PW z dnia 21 stycznia 2010 r., JM Rektor Politechniki Warszawskiej ustalił, że wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ATHENS w 2018 r. wynosi 600,-PLN.

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2018 r. na formularzach dostępnych tutaj

Program Stypendialny „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego"

Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłaszają nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla czynnych studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych, od drugiego roku studiów i wyżej, mających do 26 lat. Honorowy patronat nad programem sprawuje Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W ramach programu przyznane zostaną stypendia roczne w wysokości 1 250 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Dochód na osobę w rodzinie studenta - stypendium socjalne 2018

Poniżej zamieszczamy link do decyzji Prorektora ds. Studenckich w sprawie dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Decyzja

Termin składania wniosków upływa z dniem 15.10.2018 r.

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych nieczynna

Uprzejmie informujemy, że Sekcja ds. osób Niepełnosprawnych jest nieczynna do dnia 14.09.2018 r. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z Biurem Spraw Studenckich.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zostały przyznane stypendia dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

Stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach Programu ATHENS. O stypendium mogą ubiegać się studenci zakwalifikowani na wymianę w ramach Programu ATHENS. Wysokość stypendium została ustalona na 600 zł. Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Spraw Studenckich do 15.03.2018 r. w godz. 8-16.

  • Do stypendium średnią ocen liczymy wg. Regulaminu Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów na rok akademicki 2017/18, §7 Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zał. nr 3 do Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego - Zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu Athens

Wniosek o przyznanie stypendium Programu ATHENS

Zaświadczenie do stypendium z Programu ATHENS

Po przyznaniu stypendium należy złożyć kwestionariusz osobowy PZ-SAP