Odwoławcza Komisja Stypendialna dla studentów

  • dr inż. Piotr Bartkiewicz - IBHIŚ - przewodniczący;
  • mgr Renata Jaczewska - BSS;
  • Kinga Kalisz - studentka. WZ;
  • mgr inż. Sławomir Łapiński - GiK;
  • Bartosz Orłowski - student, WIM;
  • Gabriela Pokropska - studentka, WF;
  • Jan Sławek - student, SIMR;
  • Katarzyna Strójwąs - studentka, IBHIŚ.

Komisja powołana na rok akademicki 2018/2019.

Decyzja nr 190/2018 Rektora PW z dnia 30.10.2018 r.