Zarządzenie nr 24 Rektora PW z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz plik (pdf, 336,47 kB)