Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

Jesteśmy częścią Biura Spraw Studenckich. Wypełniamy jedną z misji Politechniki Warszawskiej, którą jest zapewnienie wszystkim studentom i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia. Działamy na rzecz osób mających trudności w funkcjonowaniu na Uczelni z powodu złego stanu zdrowia. Pomagamy w dostosowaniu warunków studiowania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Naszym zadaniem jest również kształtowanie świadomości społeczności akademickiej oraz angażowanie się w działania zwiększające dostępność Politechniki Warszawskiej.

mgr Małgorzata Żbikowska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych

tel. wew.: (22) 234 13 14

e-mail: 

malgorzata.zbikowska@pw.edu.pl 

niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

mgr Joanna Kłos

Starszy referent ds. osób niepełnosprawnych

tel. wew.: (22) 234 13 15

e-mail: 

joanna.klos@pw.edu.pl 

niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

mgr Magdalena Tarnacka - Szymańska

Specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami

tel. wew.: (22) 234 13 14

e-mail: 

magdalena.szymanska@pw.edu.pl 

niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

 

Biuro Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych mieści się w pokoju nr 0.24

w Gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii,

ul. Rektorska 4,

00-614 Warszawa.

Należy kierować się korytarzem po prawej stronie od głównego wejścia. Zachęcamy do wcześniejszego umówienia spotkania telefonicznie lub mailowo.