Stypendia Ministra

Stypendia Ministra w roku akademickim 2021/2022

Data publikacji: 22.10.2019

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra wraz z przykładowymi wnioskami dostępne są na na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Pobierz plik (pdf, 498,10 kB)

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Pobierz plik (pdf, 481,56 kB)