Psycholog

Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20,  pokój 215.

  • Rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne.
  • Udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka.
  • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych.
  • Psychoedukacja.
  • Konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Godziny przyjęć:

wtorek: 8.00 - 10.00

środa: 8.00 - 16.00

czwartek: 15.00 - 20.00

piątek: 15.00 - 20.00

Nr tel.: 781150453