Stypendia Ministra w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra wraz z przykładowymi wnioskami dostępne są na na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.