Stypendium ATHENS

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zgodnie z §1 ust. 2 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 3/2010 Rektora PW z dnia 21 stycznia 2010 r. JM Rektor Politechniki Warszawskiej ustalił, że wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ATHENS w 2019 r. wynosi 700,- PLN.

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2019 r. na formularzach dostępnych na stronie internetowej Biura: www.bss.pw.edu.pl.