Strona główna

Aktualności

Zmiana lokalizacji Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.10.2017 r. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych przenosi się z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii. W związku z przeprowadzką mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie z sekcją. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych będzie zajmować pokój 0.24 (parter). Kontakt mailowy oraz telefoniczny pozostanie bez zmian.

Nieobecność psychologa w BSS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13.10.2017 do 27.10.2017 psycholog w Biurze Spraw Studenckich Pani Beata Trześniewska będzie na urlopie.

Profilaktyka uzależnień i mindfulness dla studentów

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness „Polim” zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie: „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu”.

Podjęta przez nas inicjatywa, skierowana jest do młodych ludzi, którzy mają za sobą doświadczenia w używaniu narkotyków. Kurs ma na celu ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych, będących wynikiem używania substancji psychoaktywnych.

Zostały przyznane stypendia im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2017/2018

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

  • 277868
  • 279669
  • 252358
  • 250499
  • 261989
  • 286379
  • 253768
  • 266423

Do 31 października 2017 r. kapituła rozpatrzy podania studentów pierwszego roku i przyzna dodatkowe 2 stypendia.

Pierwsza wypłata stypendium, ze względu na wdrożenie procedur finansowania, przewidziana jest w grudniu z wyrównaniem od października 2017 r.

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 maja br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2017/2018.