Strona główna

Aktualności

Zostały przyznane stypendia dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

Stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach Programu ATHENS. O stypendium mogą ubiegać się studenci zakwalifikowani na wymianę w ramach Programu ATHENS. Wysokość stypendium została ustalona na 600 zł. Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Spraw Studenckich do 15.03.2018 r. w godz. 8-16.

 • Do stypendium średnią ocen liczymy wg. Regulaminu Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów na rok akademicki 2017/18, §7 Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zał. nr 3 do Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego - Zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu Athens

Wniosek o przyznanie stypendium Programu ATHENS

Zaświadczenie do stypendium z Programu ATHENS

Po przyznaniu stypendium należy złożyć kwestionariusz osobowy PZ-SAP

Zostały przyznane stypendia im. Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

 • 249765
 • 259815
 • 268937
 • 253768
 • 276650
 • 253744
 • 277868
 • 263310
 • 262038
 • 262848
 • 275095
 • 289064

Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informuję, że zostali powołani Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów.

Sprawami studentów zajmuje się dr inż Paweł Rzążewski - rzecznik.studenci@pw.edu.pl

Sprawami doktorantów zajmuje się mgr inż. Sławomir Łapiński - rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl

Stypendium im. dr Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował, na rok akademicki 2017/2018 stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy: