Strona główna

Aktualności

Zawiadomienie

Nekrolog

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15.12.2017 r. o godz. 11.00 w kościele św. Andrzeja Boboli.

Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informuję, że zostali powołani Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów.

Sprawami studentów zajmuje się dr inż Paweł Rzążewski - rzecznik.studenci@pw.edu.pl

Sprawami doktorantów zajmuje się mgr inż. Sławomir Łapiński - rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl

Stypendium im. dr Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował, na rok akademicki 2017/2018 stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

Zostały przyznane stypendia Rodziny Lipińskich na rok akademicki 2017/2018

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

  • 262512
  • 283196

Stypendium Rodziny Lipińskich 2017/2018

Informujemy, że Fundacja Rodziny Lipińskich z siedzibą w Warszawie, ponownie ufundowała stypendium Rodziny Lipińskich dla studentów Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe wymagania jakie należy spełnić są zawarte w Regulaminie.

Wnioski należy składać do 17.11.2017 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa, w godz. 10.00 - 14.00.