Strona główna ›› Aktualności

Strona główna

Aktualności

Zostały przyznane stypendia im. Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

 • 249765
 • 259815
 • 268937
 • 253768
 • 276650
 • 253744
 • 277868
 • 263310
 • 262038
 • 262848
 • 275095
 • 289064

Zawiadomienie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15.12.2017 r. o godz. 11.00 w kościele św. Andrzeja Boboli.

Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informuję, że zostali powołani Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów.

Sprawami studentów zajmuje się dr inż Paweł Rzążewski - rzecznik.studenci@pw.edu.pl

Sprawami doktorantów zajmuje się mgr inż. Sławomir Łapiński - rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl

Stypendium im. dr Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował, na rok akademicki 2017/2018 stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

Zostały przyznane stypendia Rodziny Lipińskich na rok akademicki 2017/2018

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

 • 262512
 • 283196

Stypendium Rodziny Lipińskich 2017/2018

Informujemy, że Fundacja Rodziny Lipińskich z siedzibą w Warszawie, ponownie ufundowała stypendium Rodziny Lipińskich dla studentów Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe wymagania jakie należy spełnić są zawarte w Regulaminie.

Wnioski należy składać do 17.11.2017 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa, w godz. 10.00 - 14.00.

Zmiana lokalizacji Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.10.2017 r. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych przenosi się z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii. W związku z przeprowadzką mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie z sekcją. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych będzie zajmować pokój 0.24 (parter). Kontakt mailowy oraz telefoniczny pozostanie bez zmian.

Nieobecność psychologa w BSS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13.10.2017 do 27.10.2017 psycholog w Biurze Spraw Studenckich Pani Beata Trześniewska będzie na urlopie.

Profilaktyka uzależnień i mindfulness dla studentów

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness „Polim” zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie: „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu”.

Podjęta przez nas inicjatywa, skierowana jest do młodych ludzi, którzy mają za sobą doświadczenia w używaniu narkotyków. Kurs ma na celu ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych, będących wynikiem używania substancji psychoaktywnych.

Zostały przyznane stypendia im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2017/2018

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

 • 277868
 • 279669
 • 252358
 • 250499
 • 261989
 • 286379
 • 253768
 • 266423

Do 31 października 2017 r. kapituła rozpatrzy podania studentów pierwszego roku i przyzna dodatkowe 2 stypendia.

Pierwsza wypłata stypendium, ze względu na wdrożenie procedur finansowania, przewidziana jest w grudniu z wyrównaniem od października 2017 r.