Strona główna ›› Aktualności

Strona główna

Aktualności

Zostały przyznane stypendia dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

Stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach Programu ATHENS. O stypendium mogą ubiegać się studenci zakwalifikowani na wymianę w ramach Programu ATHENS. Wysokość stypendium została ustalona na 600 zł. Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Spraw Studenckich do 15.03.2018 r. w godz. 8-16.

 • Do stypendium średnią ocen liczymy wg. Regulaminu Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów na rok akademicki 2017/18, §7 Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zał. nr 3 do Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego - Zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu Athens

Wniosek o przyznanie stypendium Programu ATHENS

Zaświadczenie do stypendium z Programu ATHENS

Po przyznaniu stypendium należy złożyć kwestionariusz osobowy PZ-SAP

Zostały przyznane stypendia im. Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

 • 249765
 • 259815
 • 268937
 • 253768
 • 276650
 • 253744
 • 277868
 • 263310
 • 262038
 • 262848
 • 275095
 • 289064

Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informuję, że zostali powołani Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów.

Sprawami studentów zajmuje się dr inż Paweł Rzążewski - rzecznik.studenci@pw.edu.pl

Sprawami doktorantów zajmuje się mgr inż. Sławomir Łapiński - rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl

Stypendium im. dr Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował, na rok akademicki 2017/2018 stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

Zostały przyznane stypendia Rodziny Lipińskich na rok akademicki 2017/2018

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

 • 262512
 • 283196

Stypendium Rodziny Lipińskich 2017/2018

Informujemy, że Fundacja Rodziny Lipińskich z siedzibą w Warszawie, ponownie ufundowała stypendium Rodziny Lipińskich dla studentów Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe wymagania jakie należy spełnić są zawarte w Regulaminie.

Wnioski należy składać do 17.11.2017 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa, w godz. 10.00 - 14.00.

Zmiana lokalizacji Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.10.2017 r. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych przenosi się z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii. W związku z przeprowadzką mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie z sekcją. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych będzie zajmować pokój 0.24 (parter). Kontakt mailowy oraz telefoniczny pozostanie bez zmian.

Nieobecność psychologa w BSS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13.10.2017 do 27.10.2017 psycholog w Biurze Spraw Studenckich Pani Beata Trześniewska będzie na urlopie.

Profilaktyka uzależnień i mindfulness dla studentów

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness „Polim” zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie: „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu”.

Podjęta przez nas inicjatywa, skierowana jest do młodych ludzi, którzy mają za sobą doświadczenia w używaniu narkotyków. Kurs ma na celu ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych, będących wynikiem używania substancji psychoaktywnych.