Stypendium socjalne

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego

Pobierz plik (pdf, 235,33 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Pobierz plik (xlsx, 150,75 kB)

Oświadczenie studenta lub członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Pobierz plik (docx, 31,58 kB)

Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w ubiegłym roku kalendarzowym

Pobierz plik (docx, 24,19 kB)

Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym

Pobierz plik (docx, 25,76 kB)