Stypendium socjalne

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego

Pobierz plik (pdf, 231,75 kB)

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Pobierz plik (pdf, 155,37 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Pobierz plik (xlsx, 146,92 kB)

Oświadczenie studenta lub członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Pobierz plik (docx, 24,97 kB)

Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w ubiegłym roku kalendarzowym

Pobierz plik (docx, 17,69 kB)

Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym

Pobierz plik (docx, 19,18 kB)