Stypendium socjalne

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego

Pobierz plik (pdf, 240,33 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Pobierz plik (xlsx, 153,58 kB)

Oświadczenie studenta lub członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Pobierz plik (docx, 31,24 kB)

Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w ubiegłym roku kalendarzowym

Pobierz plik (docx, 24,27 kB)

Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym

Pobierz plik (docx, 25,80 kB)