Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

Zarządzenie nr 3 Rektora PW z dnia 21.01.2010 r.

W sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 201,14 kB)

Zarządzenie nr 20 Rektora PW z dnia 28.03.2014 r.

Zmieniające zarządzenie nr 3/2010 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 243,80 kB)

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego PW

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 394,86 kB)

Kwestionariusz osobowy PZ-SAP

Pobierz plik (doc, 61,00 kB)

Regulamin stypendium im. Mariana Kantona

Pobierz plik (PDF, 3,07 MB)

Wniosek o stypendium im. Mariana Kantona

Pobierz plik (doc, 50,18 kB)

Regulamin Stypendium Rodziny Lipińskich

Pobierz plik (pdf, 758,98 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium Rodziny Lipińskich

Pobierz plik (doc, 31,00 kB)

Regulamin stypendium im. Mieczysława Króla

Pobierz plik (PDF, 2,74 MB)

Wniosek do stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Pobierz plik (DOCX, 14,04 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu ATHENS

Pobierz plik (docx, 47,26 kB)