Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla studentów na rok akademicki 2023/2024 została powołana Decyzją nr 303/2023 

Decyzja 303_2023 (.pdf, 69,48 kB)

Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19.10.2023 r. 

Skład osobowy Komisji dostępny jest w BIP PW

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla doktorantów na rok akademicki 2023/2024 została powołana Decyzją nr 302/2023

Decyzja 302_2023 (.pdf, 68,95 kB)

Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19.10.2023 r. 

Skład osobowy Komisji dostępny jest w BIP PW