Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla studentów na rok akademicki 2021/2022 została powołana Decyzją nr 271/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej i zmieniona Decyzją nr 118/2022 z dnia 5.05.2022 r. 

Skład osobowy Komisji dostępny jest w BIP PW

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla doktorantów na rok akademicki 2021/2022 została powołana Decyzją nr 293/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej i zmieniona Decyzją nr 61/2022 z dnia 1.03.2022 r. 

Skład osobowy Komisji dostępny jest w BIP PW