Aktualności

Informacja na temat stypendium socjalnego

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) od 1 października 2019 r. wprowadzona zostanie istotna zmiana przy przyznawaniu stypendium socjalnego. 

Athens - stypendia przyznane

Uprzejmie informujemy, że komisja przyznała jednorazowe stypendia na wyjazd w dniach 16-24 marca 2019 r., w ramach programu ATHENS, studentom i doktorantom Politechniki Warszawskiej.

Poniżej przedstawiamy listę nr albumów studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendium:

ATHENS - wysokość stypendium

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zgodnie z §1 ust. 2 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 3/2010 Rektora PW z dnia 21 stycznia 2010 r. JM Rektor Politechniki Warszawskiej ustalił, że wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ATHENS w 2019 r. wynosi 700,- PLN.

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2019 r. na formularzach dostępnych na stronie internetowej Biura: www.bss.pw.edu.pl.

Pomysł na maj – pomysł na działanie

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do kontaktu wszystkich z Was, którzy mają pomysły na działania skierowane do studentów z niepełnosprawnościami na Politechnice Warszawskiej. Może bliskie Ci są potrzeby niepełnosprawnych kolegów i koleżanek? A może jesteś osobą z niepełnosprawnością i czegoś Ci brakuje lub w coś chciałbyś się zaangażować, coś zainicjować? Zapraszamy, przyjdź i porozmawiaj z pracownikami Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nowa strona internetowa Biura Spraw Studenckich

Witamy na nowej stronie internetowej Biura Spraw Studenckich Politechniki Warszawskiej

Zostały przyznane stypendia w ramach programu ATHENS

Stypendia w ramach programu ATHENS zostały przyznane studentom o nr albumów:

Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informujemy, że zostali powołani Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów.

Sprawami studentów zajmuje się dr inż Paweł Rzążewski - rzecznik.studenci@pw.edu.pl

Sprawami doktorantów zajmuje się mgr inż. Sławomir Łapiński - rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl

Zostały przyznane stypendia im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2018/2019

Stypendium zostało przyznane studentom o nr. albumów:

277868

286265

286379

283196

293007

296513

268162

266423

296317

268937

Budżet Partycypacyjny PW

Politechnika Warszawska to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wykształcenie. To również centrum wspierania ambitnych i kreatywnych osób. To właśnie dla nich nasza Uczelnia uruchomiła Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej. Wiecej informacji tutaj.

Stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Athens w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 1 ust. 2 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 3/2010 Rektora PW z dnia 21 stycznia 2010 r., JM Rektor Politechniki Warszawskiej ustalił, że wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ATHENS w 2018 r. wynosi 600,-PLN.

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2018 r. na formularzach dostępnych tutaj

Program Stypendialny „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego"

Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłaszają nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla czynnych studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych, od drugiego roku studiów i wyżej, mających do 26 lat. Honorowy patronat nad programem sprawuje Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W ramach programu przyznane zostaną stypendia roczne w wysokości 1 250 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Zmiana lokalizacji Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.10.2017 r. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych zlokalizowana jest w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii w pokoju 0.24 (parter). Kontakt mailowy oraz telefoniczny pozostaje bez zmian.