Kredyty studenckie

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie kredytów studenckich

Pobierz plik (pdf, 118,44 kB)

Zarządzenie 123/2020 Rektora PW z dnia 23.10.2020 r.

w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego.

Pobierz plik (pdf, 325,35 kB)

Wzór zaświadczenia do umorzenia kredytu

Zamieszczony wzór nie służy do wypełniania oraz składania we właściwym banku. Zaświadczenie generowane jest w dziekanacie z systemu USOS w oparciu o zatwierdzone przez Prorektora ds. Studenckich listy rankingowe.

Pobierz plik (docx, 27,16 kB)