Praktyki studenckie

Zarządzenie nr 45 Rektora PW z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk
studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz plik (pdf, 70,02 kB)

Regulamin praktyk studenckich

Pobierz plik (pdf, 115,56 kB)

Porozumienie o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich

Pobierz plik (docx, 20,34 kB)

Skierowanie na praktykę

Pobierz plik (docx, 13,15 kB)

Sprawozdanie z praktyki

Pobierz plik (doc, 55,00 kB)