Odwoławcza Komisja Stypendialna dla doktorantów

  • dr inż. Krzysztof Urbaniak, WAiNS -przewodniczący;
  • mgr inż. Aleksandra Kuźmińska - doktorantka,  IChiP;
  • mgr Ewa Kowalska - kierownik BSS;
  • mgr inż. Przemysław Rumianek, SiMR;
  • mgr inż. Błażej Smoliński - doktorant, IBHIŚ;
  • mgr inż. Joanna Starobrat - doktorantka, WF;
  • mgr inż. Marianna Ulanicka - doktorantka, GiK.

Komisja powołana na rok akademicki 2018/2019.

Decyzja nr 190/2018 Rektora PW z dnia 30.10.2018 r.