Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

Zarządzenie nr 116 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

Zarządzenie nr 116/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 149,43 kB)

Zarządzenie nr 104 Rektora PW z dnia 02.11.2021 r.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 116/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 67,54 kB)

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego PW

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 254,78 kB)

Kwestionariusz osobowy PZ-SAP

Pobierz plik (docx, 17,68 kB)

Zasady przyznawania stypendium Senatu PW dla studentów i doktorantów

Pobierz plik (pdf, 302,33 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium Senatu PW dla studentów i doktorantów

Pobierz plik (docx, 13,01 kB)

Zasady przyznawania stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Pobierz plik (pdf, 302,20 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Pobierz plik (docx, 25,64 kB)

Zasady przyznawania stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS

Pobierz plik (pdf, 683,70 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS

Pobierz plik (docx, 22,83 kB)

Zasady przyznawania stypendium naukowego Rektora PW dla nauczycieli akademickich

Pobierz plik (pdf, 216,81 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Rektora PW dla nauczycieli akademickich

Pobierz plik (docx, 19,55 kB)

Zasady przyznawania stypendium dla uczestników Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Pobierz plik (pdf, 204,09 kB)

Regulamin stypendium im. Mariana Kantona

Pobierz plik (PDF, 3,07 MB)

Wniosek o stypendium im. Mariana Kantona

Pobierz plik (doc, 50,18 kB)

Regulamin Stypendium Rodziny Lipińskich

Pobierz plik (pdf, 758,98 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium Rodziny Lipińskich

Pobierz plik (doc, 31,50 kB)

Regulamin stypendium im. Mieczysława Króla

Pobierz plik (PDF, 2,74 MB)

Wniosek do stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Pobierz plik (docx, 14,61 kB)