Stypendia z Funduszu Stypendialnego

Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania stypendiów oraz zapomóg udzielają dziekanaty wydziałów.

Zarządzenie nr 32 Rektora PW z dnia 19 września 2018

Zarządzenie nr 32/2018 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019.

Pobierz plik (pdf, 75,15 kB)

Regulamin FPMSiD

Pobierz plik (pdf, 221,18 kB)

Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń

Pobierz plik (pdf, 168,21 kB)

Wysokość świadczeń przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów PW

Pobierz plik (pdf, 668,51 kB)