Stypendia Ministra

Stypendia Ministra w roku akademickim 2020/2021

Data publikacji: 22.10.2019

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra wraz z przykładowymi wnioskami dostępne są na na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Pobierz plik (pdf, 498,10 kB)